หลักสูตรผู้กำกับการ
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
หลักสูตรผู้กำกับการ
หน้าหลัก
โครงสร้างหลักสูตร
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ

ค้นหาข้อมูล
google
เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ

 

 

 

 

 

โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราแผ่นดินจัดทำเป็นเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิได้ตามหนังสือสำนัก
ราชเลขาธิการ รล.0002/257 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2520 ผู้สำเร็จการฝึกอบรมและสอบได้ทุกวิชา ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมตำรวจ เป็นเกียรติ และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิสำหรับผู้กำกับการมีลักษณะเป็นรูปไข่ ประกอบด้วย

     ตราแผ่นดินมหาพิชัยมงกุฎมีรัศมีล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ ส่วนล่างเป็นรูปแพรขดมีอักษรไทยบนแพร ข้อความว่า “ผู้กำกับการ”เครื่องหมายทำด้วยโลหะสีเงินแบบ ลอยตัวไม่มีกรอบพื้นหลังเครื่องหมายเป็นลายด้านแบบเม็ดทรายขนาดของเครื่องหมายสูง 6 เซนติเมตร กว้าง 3.5 เซนติเมตร
     เครื่องหมายนี้ชื่อว่า “เข็มสันติพิทักษ์”
     การประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ สำหรับหลักสูตรผู้กำกับการให้ประดับที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อที่อกเบื้องขวา

ผู้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิสำหรับหลักสูตรผู้กำกับการ ได้แก่แสดงคุณวุฒิแบบเดิมไปแล้ว ให้มีสิทธิประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิผู้กำกับการแบบใหม่นี้ได้
     1. นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือข้าราชการอื่นที่ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้กำกับการของกรมตำรวจ
     2. ผู้มีเกียรติอื่นที่กรมตำรวจเห็นสมควรให้มีสิทธิประดับเครื่องหมายนี้โดยประดับเครื่องหมายตามข้อ 1 หรือมอบให้สิทธิตามข้อ 2 โดยจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิประดับไว้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรนี้ หรือผู้ที่มีเกียรติอื่นที่กรมตำรวจเห็นสมควรให้ประดับเครื่องหมาย

bottom
วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71