หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง
หน้าหลัก วตร.
หน้าหลัก วตร.
หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง
หน้าหลัก
โครงสร้างหลักสูตร
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ


ค้นหาข้อมูล
google

เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ

 

 

 

 


อันมาจากคำว่า พิทักษ์+ชน+อธิปัตย์ มีความหมายถึงพิทักษ์ชน

ลักษณะเครื่องหมายประกอบด้วย
     ลักษณะเครื่องหมาย ดาวลักษณะเดียวกับเครื่องหมายตำรวจชั้นสัญญาบัตรซ้อนบนช่อชัยพฤกษ์รองรับล้อมรอบด้านล่าง
     ลักษณะเครื่องหมาย ยอดของดาวลดยอดส่วนบนราบลงซ้อนทับด้วยโล่เขนไขว้ด้วยกระบี่
     ลักษณะเครื่องหมาย วงกลมโล่ซ้อนทับตราแผ่นดินมหามงกุฎประกอบรัศมีเช่นเดียวกับหน้าหมวกของตำรวจแต่ไม่มีแถบ
พิพักษ์ สันติราษฎร์ พื้นม่านตราแผ่นดินลงยาสีดำ
     ลักษณะเครื่องหมาย รายละเอียดของตราแผ่นดินนูนเด่นจากพื้นขอบโล่บนพื้นต่ำกว่าลวดลายลงยาสีแดงเลือดหมู
(สีสัญลักษณ์ของตำรวจ) ดาวเป็นเงินขัดมัน กระบี่และเขนเป็นเงินมีลวดลายตามลักษณะช่อชัยพฤกษ์เป็นเงินมีลวดลายตามลักษณะอย่างละเอียดชัดเจน

ความหมายของส่วนประกอบเป็นเครื่องหมายแสดงคุณวุฒ

     ลักษณะเครื่องหมาย ดาวประกอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ คือ การบริหารงานของผู้บังคับบัญชาในระดับสูง
     ลักษณะเครื่องหมาย โล่เขนและกระบี่ไขว้ คือ อำนาจหน้าที่ของตำรวจที่ได้รับมอบตามกฎหมาย
     ลักษณะเครื่องหมาย ตราแผ่นดิน คือ ความหมายถึงความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบแห่งการรักษาความสงบและสันติ
ในแผ่นดินไทย
     ลักษณะเครื่องหมาย ลงยาสีแดงเลือดหมูและสีดำ คือ ความหมายแห่งสถาบันวิทยาลัยการตำรวจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

bottom

 

วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71