วิทยาลัยการตำรวจ
วิทยาลัยการตำรวจ
หน้าหลัก
ประวัติ
ทำเนียบผู้บังคับการ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้าราชการในสังกัด
กิจกรรม วตร.
ผลงานประจำปี
ติดต่อ วตร.

ค้นหาข้อมูล
google

ดดดด
download download download
โลโก้ วตร.    
download

เข็มแสดงคุณวุฒิการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โลโก้หลักสูตร บตส.
หลักสูตร บตส.

  โลโก้หลักสูตร ผกก.
หลักสูตร ผกก.
  โลโก้หลักสูตร สว.
หลักสูตร สว.
  โลโก้หลักสูตร ฝอ.ตร.
หลักสูตร ฝอ.ตร.
เข็มพิทักษ์ชนาธิปัตย์   เข็มสันติพิทักษ์   เข็มสารวัตรและผู้บังคับกอง   เข็มพิทักษาธิปัตย
download   download
download
download
 
   
วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71