ลงนามถวายพระพร ลงนามถวายพระพร ลงนามถวายพระพร ลงนามถวายพระพร
 
วิทยาลัยการตำรวจ
 
 
 
วิทยาลัยการตำรวจ
หน้าหลัก
ประวัติ
ทำเนียบผู้บังคับการ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้าราชการในสังกัด
กิจกรรม วตร.
ผลงานประจำปี
ติดต่อ วตร.

หน่วยงานในสังกัด
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม
ฝ่ายวิทยบริการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Web Design Factory


 
ประกาศ
ประกาศวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาลัยการตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) new
12 มิ.ย. 2561
ประกาศ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตการจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาลัยการตำรวจ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18 เม.ย. 2561
ประกาศ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาลัยการตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4 เม.ย. 2561
ประกาศ ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง
6 มี.ค. 2561
ประกาศ ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
12 ก.พ. 2561
ประกาศ ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สิ่งของหลวง
5 ก.พ. 2561
ประกาศ ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยประมูลรวม ได้แก่ อาคารพลานามัย และโรงจอดรถบริเวณหลังวิทยาลัยการตำรวจ
21 พ.ย. 2560
topic
 
 
 

 
 

วตร. วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71วตร.