ลงนามถวายพระพร ลงนามถวายพระพร ลงนามถวายพระพร ลงนามถวายพระพร
 
วิทยาลัยการตำรวจ
 
 
 
วิทยาลัยการตำรวจ
หน้าหลัก
ประวัติ
ทำเนียบผู้บังคับการ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้าราชการในสังกัด
กิจกรรม วตร.
ผลงานประจำปี
ติดต่อ วตร.

หน่วยงานในสังกัด
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม
ฝ่ายวิทยบริการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Web Design Factory


 
ประกาศ
ประกาศวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา
ประกาศ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดประมาณ 40 ที่นั่ง new
    ( ศึกษาดูงานหลักสูตร ผกก. รุ่นที่ 91 )
5 ก.ย. 2555
ประกาศ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดประมาณ 40 ที่นั่ง
    ( ศึกษาดูงานหลักสูตร ผกก. รุ่นที่ 90 )
31 ส.ค. 2555
ประกาศ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดประมาณ 40 ที่นั่ง
    ( ศึกษาดูงานหลักสูตร สว. รุ่นที่ 121 )
29 ส.ค. 2555
ประกาศ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดประมาณ 40 ที่นั่ง
    ( ศึกษาดูงานหลักสูตร ผกก. รุ่นที่ 91 )
17 ส.ค. 2555
ประกาศ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดประมาณ 40 ที่นั่ง
9 ส.ค. 2555
ประกาศ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดประมาณ 40 ที่นั่ง
23 ก.ค. 2555
ประกาศ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดประมาณ 40 ที่นั่ง
9 ก.ค. 2555
ประกาศ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดประมาณ 40 ที่นั่ง
15 มิ.ย. 2555
ประกาศ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดประมาณ 40 ที่นั่ง
25 พ.ค. 2555
ประกาศ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดประมาณ 40 ที่นั่ง
16 พ.ค. 2555
ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
11 พ.ค. 2555
8 พ.ค. 2555
topic
 
 
 

 
 

วตร. วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71วตร.