วิทยาลัยการตำรวจ
วิทยาลัยการตำรวจ
หน้าหลัก
ประวัติ
ทำเนียบผู้บังคับการ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้าราชการในสังกัด
กิจกรรม วตร.
ผลงานประจำปี
ติดต่อ วตร.

ค้นหาข้อมูล
google

ดดดด
กิจกรรม วตร.
 
   
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 156 และ รุ่นที่ 157
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแสงสิงแก้ว วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา
 

 

วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71